Dòng sự kiện:
Thép SMC báo lãi sau thuế 903 tỷ đồng, gấp 3 lần kế hoạch năm 2021
18/01/2022 20:22:52
Kết thúc năm 2021, Thép SMC ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra của cả năm khi doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 900 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại SMC (Thép SMC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2021.

Tính riêng quý IV/2021, Thép SMC ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.149 tỷ đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên chi phí vốn tăng mạnh hơn, đến 45,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 128 tỷ đồng, chỉ bằng 38% cùng kỳ.

Trong quý IV, doanh thu tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng 12,6 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ tăng thu lãi tiền gửi và chênh lệch tỉ giá. Còn chi phí tài chính tăng đến 60 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 67 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay gần 54 tỷ đồng) chủ yếu tăng chi lãi tiền gửi và chênh lệch hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.

Kết quả, Thép SMC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2021 còn 34 tỷ đồng, chỉ bằng 21,3% so với số lãi 160 tỷ đồng đạt được quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu của Thép SMC đạt 21.312 tỷ đồng, tăng 35,4% so với doanh thu đạt được năm 2020. Trong khi đó tỉ lệ tăng chi phí vốn chỉ 33% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.488 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 903 tỷ đồng, tăng 117% so với số lãi hơn 316 tỷ đồng đạt được năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 875 tỷ đồng. Năm 2021, Thép SMC đặt mục tiêu lãi sau thuế ở mức 300 tỷ đồng. Kết quả trên đã gấp 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm 2021.

Giải trình về việc lãi lớn năm 2021, Ban lãnh đạo SMC cho biết, nguyên nhân là do giá bình quân tăng mạnh, duy trì mức cao trong thời gian dài và giá vốn ở mức bình quân thấp nên biên lợi nhuận tốt.

Trong năm chi phí bán hàng tăng chủ yếu do chi phí vận tải và chi phí nhân viên tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm chủ yếu do hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu từ khách hàng. Ngoài ra hoạt động tài chính cũng hiệu quả do tận dụng nguồn lãi vay, giảm sử dụng vốn, tăng quay vòng vốn.

Doanh nghiệp này cũng cho biết, giá thép có chiều hướng giảm ở giai đoạn cuối năm nên công ty đã chủ động giảm tồn kho. Tính đến 31/12/2021 tổng giá trị hàng tồn kho của SMC đạt 2.560 tỷ đồng, giảm gần 760 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó đã có gần 113 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp là 9.019 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ở mức 6.599 tỷ đồng, cao hơn so với hồi đầu năm 1.463 tỷ đồng.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : thép , thép smc
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến