Dòng sự kiện:
Thông tư 01: Chưa chuyển nhóm nợ và xem xét miễn giảm lãi
20/03/2020 20:00:21
Các điều kiện để các khách hàng được cơ cấu lại là phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi vay từ ngày 23/1 đến ngày liền kề sau 3 tháng Thủ tướng công bố hết dịch.
Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo Vietnam+
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
https://www.vietnamplus.vn/thong-tu-01-chua-chuyen-nhom-no-va-xem-xet-mien-giam-lai/629344.vnp
Đang phổ biến