Dòng sự kiện:
Thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng
06/12/2023 20:01:31
Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11/2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 124.884 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 4.569 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 120.315 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022; Thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.023.817 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 30/11/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 11 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng. Ảnh minh họa từ internet

Cũng tính đến hết tháng 11 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022.

 

Lũy kế 11 tháng, ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%.

Tính đến ngày 24/11/2023 đã có 74 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế các NCCNN đã nộp là 8.020 tỷ đồng, trong đó 6.820 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua cổng TTĐT và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.

Lũy kế đến ngày 30/11/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn (trong đó 1,7 tỷ hóa đơn có mã và hơn 4,2 tỷ hóa đơn không mã).

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền: Tính đến cuối tháng 11/2023, đã có 37.542 doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền hơn 72,7 triệu hóa đơn với tổng số tiền thuế là 4.208 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình hóa đơn may mắn: Toàn ngành đã triển khai tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn. Đến nay, đã có 62/63 Cục Thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý I/2023, 60/63 Cục Thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý II/2023 và 54/63 Cục Thuế thực hiện lựa chọn hóa đơn may mắn quý III/2023.

Tính từ 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023, ngành Thuế đã tổ chức trao 3.532 giải thưởng với tổng số tiền là 9,6 tỷ đồng.

Triển khai dịch vụ đăng ký, nộp thuế điện tử qua ứng dụng Etax Mobile: Đến ngày 17/11/2023, số lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile 600.206 lượt và số giao dịch qua NHTM: 796.614 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công 2.265 tỷ đồng.

Triển khai Hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Triển khai thực hiện Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu...đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước.

Triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT: Tổng cục Thuế đang tiến hành đối chiếu chênh lệch giữa dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT đối với các kỳ kê khai thuế nhằm phát hiện người nộp thuế thuộc đối tượng rủi ro về hóa đơn.

Cùng với đó, trên cơ sở kết quả “Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn” theo hệ số K đưa ra tại ứng dụng hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã yêu cầu triển khai rà soát người nộp thuế có rủi ro cao; đồng thời phối hợp với các Cục Thuế để đưa ra danh sách cảnh báo rủi ro phục vụ công tác kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất khống hóa đơn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Tác giả: Đào Vũ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến