Dòng sự kiện:
Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.400 nghìn tỷ đồng, về đích trước 1 tháng
03/12/2021 10:53:25
Thu ngân sách nhà nước thực hiện 11 tháng ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán và về đích trước 1 tháng. Tổng thể cân đối ngân sách thặng dư hơn 120 nghìn tỷ...

Vượt qua nhiều khó khăn gây ra bởi đại dịch Covid-19, thu ngân sách nhà nước 11 tháng vượt dự toán, "thở phào" giai đoạn về đích.

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước thực hiện 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, ngân sách Trung ương ước đạt 98,5% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán.

Thu ngân sách từ nhà, đất, dầu thô vượt xa dự toán

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Tài chính, thu nội địa ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020.

Thu từ dầu thô ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ. Giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt 67,5 USD/thùng, cao hơn 22,5 USD/thùng so với giá dự toán. Sản lượng thanh toán ước đạt 8,1 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch.

Đáng chú ý, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu “cán đích” ngoạn mục trước hai tháng, ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 347,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng tăng mạnh.

Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế ước tăng 29,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, một số khoản thu vượt xa dự toán như thu về nhà, đất đạt vượt dự toán 21,6%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản vượt 58%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác cao hơn dự toán 77,1%.
Bên cạnh đó, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 136,49 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ đạt 100% dự toán.

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, có 8/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa cơ bản đạt và vượt dự toán.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 101,6% dự toán. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 99,7% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 108% dự toán.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 107,9% dự toán. Thu khác ngân sách đạt 107,2% dự toán.

Ngoài ra, các khoản thu còn lại, chủ yếu là khoản thu nhỏ đạt từ 80-92% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 91,6% toán, thuế bảo vệ môi trường đạt 81,9% dự toán, các loại phí, lệ phí đạt 88,5% dự toán...

Bộ Tài chính cho biết thêm, có 55 địa phương thu nội địa 11 tháng đạt trên 90% dự toán, trong đó, có 50 địa phương thu đạt trên 95% dự toán và 08 địa phương đạt tiến độ thu thấp hơn 90% dự toán. Bên cạnh đó, 48 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%.

Trên 55.000 tỷ phòng chống dịch, hỗ trợ người dân

Cũng theo báo cáo, chi ngân sách nhà nước thực hiện 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán. Trong đó, chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán. Chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán.

Đáng quan ngại, riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%. Trong đó, vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch.

"Tổng thể cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng thặng dư 120,34 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn".
Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính chỉ rõ, vẫn còn 03 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021, gồm Ủy ban dân tộc, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Ước tính 11 tháng, ngân sách nhà nước chi 34,34 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 khoảng 21,93 nghìn tỷ đồng, tổng cộng 56,27 nghìn tỷ.

Trong đó, trung ương chi 25,35 nghìn tỷ đồng để mua vaccine và chi cho công tác phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và hỗ trợ các địa phương. Các địa phương chi từ ngân sách địa phương 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ vaccine phòng Covid-19 là 7,94 nghìn tỷ đồng để mua vaccine.

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch và 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 26/11 phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

Tác giả: Ánh Tuyết

Theo: Vneconomy
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến