Dòng sự kiện:
Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025
20/04/2020 09:22:56
Theo Chính phủ, với số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng cho khu vực nông nghiệp...

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội dự án Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) trong thời hạn 5 năm (từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2025).

Theo Chính phủ, việc tiếp tục miễn thuế SDĐNN đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế.

Với số thuế SDĐNN được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm sẽ tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, là nguồn đầu tư tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông thôn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, đồng thời hỗ trợ đối với nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm 2001 đến nay. Theo quy định hiện hành thì chính sách thuế SDĐNN đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội.

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế SDĐNN theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/NQ12 về miễn, giảm thuế SDĐNN và Nghị quyết số 28/2016/NQ14  của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 đến hết ngày 31/12/2025. 

Qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN cho thấy chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đã mang lại những kết quả quan trọng, đã hỗ trợ trực tiếp người nông dân, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Có thể nói, chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN là chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nông dân, tạo việc làm cho khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nông dân có điều kiện tăng tích lũy vốn để tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp và ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng cao hơn. Người nông dân gắn bó hơn với đất, yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, giai đoạn từ 2003 - 2010 theo Nghị quyết số 15/2003/QH11,tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 6,4 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 11 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm bình quân khoảng hơn 6 triệu ha/năm. Số đối tượng được miễn, giảm là hơn 10 triệu người nộp thuế /năm. Số thuế miễn, giảm bình quân là 3.268,5 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2011 - 2016 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế là hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng diện tích đất nông nghiệp được miễn, giảm khoảng hơn 7 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng được miễn, giảm bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm là 6.308,3 tỷ đồng/năm.

Giai đoạn từ 2017 - 2018 theo Nghị quyết số 28/2016/QH14, số diện tích miễn thuế, đối tượng chịu thuế tăng và số miễn, giảm cũng đã tăng lên so với các giai đoạn trước. Tổng diện tích đất nông nghiệp chịu thuế bình quân là hơn 8 triệu ha/năm. Tổng số đối tượng phải chịu thuế bình quân là hơn 12 triệu người nộp thuế/năm. Tổng số thuế miễn, giảm bình quân là 7.438,5 tỷ đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết, với tổng số thuế SDĐNN được miễn, giảm giai đoạn từ 2003 - 2018 là khoảng 17 nghìn tỷ đồng, đã tạo nguồn lực tài chính quan trọng trực tiếp cho khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thảo Nhi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến