Dòng sự kiện:
Tối 18/12, Nghệ An có 94 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 ca cộng đồng
18/12/2021 19:43:57
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 18/12, Nghệ An ghi nhận 94 ca dương tính mới với COVID-19 tại 16 địa phương. Trong đó có 9 ca cộng đồng, 85 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân NTV, nam, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 5, xã Cát Văn, Thanh Chương. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân Lê Văn Chiến. Ngày 17/12 sau khi được tin Bệnh nhân Lê Văn Chiến có kết quả Dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo, được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân PTH, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 5, xã Cát Văn, Thanh Chương. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân Lê Văn Chiến. Ngày 17/12 sau khi được tin Bệnh nhân Lê Văn Chiến có kết quả Dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo, được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân NVK nam, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Nguyệt Bống, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân LVC. Ngày 17/12 sau khi được tin Bệnh nhân LVC có kết quả dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo, được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng.

4. Bệnh nhân NTS, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Nguyệt Bống, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân LVC. Ngày 17/12 sau khi được tin Bệnh nhân LVC có kết quả dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo, được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân LVT, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Nguyệt Bống, xã Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân tiền sử có tiếp xúc với Bệnh nhân LVC. Ngày 17/12 sau khi được tin Bệnh nhân LVC có kết quả khẳng định dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo, được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân NNKV, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin Bệnh nhân ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 17/12 Bệnh nhân đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân BCV, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Đập Đanh, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin Bệnh nhân ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 17/12 Bệnh nhân đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân PTL, nữ, sinh 1958. Nghề nghiệp: Nông dân. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin Bệnh nhân ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 Bệnh nhân đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân LTV, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: xóm Thọ Đông, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin Bệnh nhân ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 Bệnh nhân đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân NHT, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân ĐTN, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng

13. Bệnh nhân LTK, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân ĐĐĐ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Sông Lim, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân NTM, nữ, sinh 1940. Địa chỉ: xóm Thọ Đông, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân được cách ly tại khu phong tỏa. Ngày 17/12 Bệnh nhân được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân BTĐ, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: Xã Diễn Thái, Diễn Châu. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 8/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xã Tân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 11/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân PTL, nữ, sinh 1940. Địa chỉ: Xã Hoa Thành, Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 16/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân ĐTT, nữ, sinh 1940. Địa chỉ: Xã Văn Thành, Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 16/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân LBT , nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xã Nghi Lâm, Nghi Lộc. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân TTM, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Xã Liên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 08/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Phường Cửa Nam , TP Vinh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân VTL, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Xã Hồi Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: Xã Nghĩa Hành, Tân kỳ. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Xã Bài Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân VTM, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Xã Thạch Ngàn, Con Cuông. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Xã Hội, Anh Sơn. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân NTM, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Xã Đại Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân ĐTĐ, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Xã Xuân Hòa, Nam Đàn. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân NTAT, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Phường Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

31. Bệnh nhân HTM, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân LTL, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Xã Thạc Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân TTT, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

34. Bệnh nhân NBĐ, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xã Tây Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 09/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân PTL, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: Thị xã Thái Hòa , Nghĩa Đàn. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 08/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân HVT, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xã Châu Bình , Quỳ Châu. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân HTL, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xã Châu Bình , Quỳ Châu. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Xã Khánh Sơn , Nam Đàn. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân PVM, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Xã Phúc Thành , Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 14/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân LTH, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Xã Thanh Mai , Thanh Chương. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 08/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt.

41. Bệnh nhân DTL, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Xã Nghi Đức , TP Vinh. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân ĐTA, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Xã Minh Sơn , Đô Lương. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 13/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

43. Bệnh nhân BTN, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Xã Tân Sơn , Quỳnh lưu. Bệnh nhân điều trị tại khoa Nội IV ( cơ sở 1), Bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ ngày 08/12 đến nay. Bệnh nhân cách ly tại BV Ung Bướu, nằm trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

44. Bệnh nhân NVN, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân MTD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

45. Bệnh nhân LTD, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân MTD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

46. Bệnh nhân NTT, nữ, sinh 1946. Địa chỉ: xóm 1, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TTTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

47. Bệnh nhân LĐL, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Tổng Đội, Thanh Đức, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NQH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, ớn rét.

48. Bệnh nhân NVT, nam, sinh 1958. Địa chỉ: Thôn 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

49. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Thôn 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại trường cấp 2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân ĐTC, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Thôn 7, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân BTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

51. Bệnh nhân NTD, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối 8, hà huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân PTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

52. Bệnh nhân PHM, nam, sinh 2018. Địa chỉ: khối 1, phường Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân PTS đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

53. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: 8, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân PTS đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại BVDC số 8. Bệnh nhân không có triệu chứng.

54. Bệnh nhân NTBV, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: khối 2 phường Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân PTS đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại BVDC số 8. Bệnh nhân không có triệu chứng.

55. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Khối 11, Phường Cửa Nam,TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân DTN đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

56. Bệnh nhân LHN, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Khe Thơi, Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân XHM đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại trường. Bệnh nhân không có triệu chứng.

57. Bệnh nhân LTB, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Khối 2, TT Con Cuông, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VVD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung tại trường. Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, ngạt mũi.

58. Bệnh nhân VNA, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 1, TT Con Cuông, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ngạt mũi.

59. Bệnh nhân TTTT, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTK đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

60. Bệnh nhân NTS, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Liên Hiệp 2, xã nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TNHP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

61. Bệnh nhân NQV, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Quán Mít, xã nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TNHP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

62. Bệnh nhân TVP, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Tân Thành, xã nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TNHP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

63. Bệnh nhân LNS, nam, sinh 2006. Địa chỉ: xóm Tân Hồng, xã nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TNHP đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

64. Bệnh nhân NMT, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Trường cấp 2, Keng đu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

65. Bệnh nhân NTM nữ, sinh 1955. Địa chỉ: xóm 1, Bài sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTH đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi.

66. Bệnh nhân Nxét nghiệm, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 8, Thượng sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NXTĐ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

67. Bệnh nhân NTHT, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 7, Thượng sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NXG đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng, sốt.

68. Bệnh nhân TTBT, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Yên Đình, Yên Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HTL đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, ho.

69. Bệnh nhân PVĐ, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Vĩnh Sơn, Vĩnh Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TVC đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, đau đầu

70. Bệnh nhân TDD, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân TVC đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi.

71. Bệnh nhân NTNP, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Kho Bình Phát, Khu CN Nam Cấm, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân PTT đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

72. Bệnh nhân HVT, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xóm Thái Thọ, Nghi Thái, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HVD đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

73. Bệnh nhân BTYT, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Giang Sơn Tây, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HMA đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại BV dã chiến số 3. Bệnh nhân không có triệu chứng.

74. Bệnh nhân LTH , nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân HVK. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

75. Bệnh nhân LTT, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân LVT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

76. Bệnh nhân LTH , nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân SHN. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

77. Bệnh nhân LVV, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

78. Bệnh nhân LTL, nữ, sinh 1937. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

79. Bệnh nhân LKL , nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân VTT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng. .

80. Bệnh nhân VVH , nam, sinh 1979. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

81. Bệnh nhân SQĐ , nam, sinh 2008. Địa chỉ: Hoa Tiến 2 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

82. Bệnh nhân LTĐ, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Hoa Tiến 1 , Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân STT. Ngày 18/12 Bệnh nhân cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân Không có triệu chứng.

83. Bệnh nhân. TTHN, nữ, sinh năm 2001, Địa chỉ: xóm 11, quỳnh thanh, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 14/12. Bệnh nhân đang cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

84. Bệnh nhân. HTX, nữ, sinh năm 1999, Địa chỉ: xóm 8, quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về ngày 14/12. Bệnh nhân đang cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

85. Bệnh nhân. TDH, nam, sinh năm 1999, Địa chỉ: xóm 8, quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Kiên Giang về ngày 16/12. Bệnh nhân đang cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

86. Bệnh nhân. NAT, nữ, sinh năm 2020, Địa chỉ: xóm 5, Cát Văn, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 7/12. Bệnh nhân đang cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

87. Bệnh nhân. MVL, nam, sinh năm 1992, Địa chỉ: thôn Tân Thắng xã An Hòa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 14/12. Bệnh nhân đang cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

88. Bệnh nhân. ĐTV, nữ, sinh năm 1987, Địa chỉ: Xóm 1, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 12/12. Bệnh nhân đang cách ly tại trường mầm non. Bệnh nhân không có triệu chứng.

89. Bệnh nhân. TVH, nam, sinh năm 1993, Địa chỉ: Long Thọ, Hiến Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 17/12. Bệnh nhân đang cách ly tại TYT. Bệnh nhân không có triệu chứng.

90. Bệnh nhân TTQA, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 1, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân đi từ TPHCM về Nghệ An ngày 8/12. Bệnh nhân đang CL tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt.

91. Bệnh nhân NNQ, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ TPHCM về Nghệ An ngày 15/12. Bệnh nhân đang CL tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

92. Bệnh nhân PTM, Nam, Sinh: 1999. Địa chỉ: Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Bệnh nhân từ TP Hà Nội về ngày 17/12. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi.

93. Bệnh nhân NĐT, Nam, Sinh: 1999. Địa chỉ: Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An. Bệnh nhân từ TP Hà Nội về ngày 17/12. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi.

94. Bệnh nhân LĐT, Nam, Sinh: 19981. Địa chỉ: xóm 9, Quỳnh Trang, Hoàng Mai. Bệnh nhân từ Hải Phòng về ngày 17/12. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng khó thở, mệt mỏi.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến