Dòng sự kiện:
Tối 24/12, Nghệ An thêm 28 ca nhiễm COVID-19 cộng đồng, có nhiều ổ dịch phức tạp
24/12/2021 19:51:59
Từ 6h00 ngày đến 18h00 ngày 24/12, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó có 28 ca cộng đồng, 12 ca đã được cách ly từ trước.

1. BN NTĐ, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng

2. BN TVL, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng .

3. BN TTV, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

4. BN STK, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

5. BN SML, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

6. BN STTT, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

7. BN STT, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

8. BN STC, nam, sinh 1958. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 TTV được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng.

9. BN SVT, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STT được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng.

10. BN PHTK, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 LTP đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho.

11. BN LTT, Nữ, Sinh 1976. Địa chỉ: Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 LTP đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho.

12. BN LVD, nam, sinh 1958. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

13. BN LTT, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

14. BN LVĐ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

15. BN VVX, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

16. BN LVP, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

17. BN VVY, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

18. BN VVX, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

19. BN VQĐ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

20. BN NTAT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

21. BN NĐC, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng nên đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

22. BN NTHA, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt nên được đưa đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

23. BN LTĐ, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: bản Lăn, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN QVT đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt, sổ mũi.

24. BN QVH, nam, sinh 2011. Địa chỉ: bản Lăn, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN QVT đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt, sổ mũi.

25. BN CHA, nam, sinh 2021. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN CVP đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

26. BN MVX, nam, sinh 2012. Địa chỉ: bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN MVD đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

27. BN CTL, nam, sinh 2016. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN CVD đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho.

28. BN VVC, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN VTM đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

29. BN LTV, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm 4, xã Nam Thanh, Nam Đàn. BN là F1 của BN PVL đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

30. BN PTMK, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm 4, xã Nam Thanh, Nam Đàn. BN là F1 của BN PVL đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

31. BN HTB, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Thôn 12, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN HTT đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho.

32. BN HTHY, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Khối 4, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NTH đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

33. BN NVN, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã liên hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN VVL đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng đau họng, tức ngực.

34. BN CXN, nam, sinh 1987. Địa chỉ tạm trú: Quán Bàu, Tp Vinh. BN là F1 của BN PVĐ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng.

35. BN NNTA, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: khối Nam Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. BN là F1 của BN HHV đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, đau họng.

36. BN TTCT, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. BN là F1 của BN NDT đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng.

37. BN VHL, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm Sơn Hà, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN NTH đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

38. BN VTK, nữ, sinh 1932. Địa chỉ: Xóm Sơn Hà, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN NTH đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

39. BN TVT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm 3, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. BN đi từ Khánh Hòa về ngày 22/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

40. BN PCQ, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm 6, xã Liên Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Tây Ninh về ngày 16/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến