Dòng sự kiện:
Tối 26/11, Nghệ An có 84 ca dương tính với COVID-19, trong đó 17 ca cộng đồng
26/11/2021 20:17:05
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 26/11, Nghệ An ghi nhận 84 ca dương tính mới với COVID-19 tại 15 địa phương. Trong đó có 17 ca cộng đồng.

1.Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 1951. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2.Bệnh nhân T.N.N, nam, sinh 1954. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.Bệnh nhân T.N.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4.Bệnh nhân T.K.N, nam, sinh 2011. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5.Bệnh nhân T.N.P.H, nam, sinh 2018. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân P.T.N, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân P.Đ.N.K, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.L.T đã được công bố sáng ngày 26/11. Ngày 26/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân T.P.K.C, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: khối Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Sáng ngày 26/11 sau khi được tin hàng xóm có ca dương tính là Bệnh nhân T.L.T, được công bố trong bản tin sáng nay. Gia đình gọi dịch vụ LabViet về nhà và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều ngày 26/11 cho kết quả Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân Đ.V.N, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Thái Thịnh, Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T.T đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân T.Đ.K, nam, sinh 1989. Địa chỉ: khối 12, Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T.T đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.T.T đã được công bố chiều ngày 25/11. Tối ngày 25/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân P.V.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 Bệnh nhân test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân Đ.A.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 Bệnh nhân test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân P.T.A, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Tây Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc. Bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với Tổ công nhân lái xe công ty DKC - Nghi Thiết. Ngày 25/11 Bệnh nhân test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân C.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang. Địa chỉ làm việc: Công ty DKC - xã Nghi Thiết, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.P.L ở Nam Định đã được công bố. Ngày 25/11 Bệnh nhân test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân V.M.Q, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân N.T.H được công bố sáng ngày 26/11. Sau khi mẹ Bệnh nhân có KQxét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Đô Lương. Địa chỉ làm việc: Công trình tại Nghi Thiết, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T ở Đô Lương đã được công bố ngày 25/11. Ngày 25/11 Bệnh nhân đến TYT Nghi Quang test nhanh dương tính nên được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.A.D, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

19. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

20. Bệnh nhân T.N.H, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

21. Bệnh nhân N.T.N.B, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

22. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

23. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

24. Bệnh nhân L.N.T.D, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

25. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

26. Bệnh nhân H.N.B.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

27. Bệnh nhân H.B.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

28. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

29. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

30. Bệnh nhân T.V.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

31. Bệnh nhân N.T.M.D, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

32. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

33. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

34. Bệnh nhân H.Đ.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

35. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

36. Bệnh nhân H.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

37. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

38. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

39. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

40. Bệnh nhân K.M.N, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

41. Bệnh nhân K.M.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

42. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

43. Bệnh nhân N.M.Q, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

44. Bệnh nhân N.X.S, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

45. Bệnh nhân C.T.H.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

46. Bệnh nhân N.C.N, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

47. Bệnh nhân T.T.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

48. Bệnh nhân N.T.P.L, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

49. Bệnh nhân N.P.G.B, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

50. Bệnh nhân N.T.N.M, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm.

51. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

52. Bệnh nhân N.K.Đ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

53. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

54. Bệnh nhân T.T.B, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Giai Xuân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

55. Bệnh nhân T.T.Đ, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Giai Xuân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

56. Bệnh nhân H.T.M, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 đã được cách và lấy mẫu xét nghiệm.

57. Bệnh nhân P.H.Q, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.H.Q được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

58. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

59. Bệnh nhân N.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

60. Bệnh nhân H.V.L, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Khối Quang Trung, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

61. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối Hồng Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

62. Bệnh nhân P.V.Đ, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối Tân Phong, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

63. Bệnh nhân L.T.T.D, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.M.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

64. Bệnh nhân L.N.M.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

65. Bệnh nhân L.G.B, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Khối 1, Lê Lợi, TP Vinh. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân P.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà.

66. Bệnh nhân N.C.Q, nam, sinh 2014. Địa chỉ: khối 9, Bến Thủy, TP Vinh. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại nhà.

67. Bệnh nhân T.Q.K, nam, sinh 1962. Địa chỉ: khối 9, Đội Cung, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tại Trường CĐSP Nghệ An.

68. Bệnh nhân P.T.M.G, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Quang Trung, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.M.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

69. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

70. Bệnh nhân N.N.D, nam, sinh 1958. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

71. Bệnh nhân P.X.U, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

72. Bệnh nhân P.T.A, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

73. Bệnh nhân N.V.C, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

74. Bệnh nhân H.V.Đ, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

75. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

76. Bệnh nhân N.D.K, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

77. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.T được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

78. Bệnh nhân N.P.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.P.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

79. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 được cách ly tại BVDC số 8.

80. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Phúc Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.G.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 8.

81. Bệnh nhân N.H.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 8.

82. Bệnh nhân C.B.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Nậm Cắn, kỳ Sơn. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về Kỳ Sơn ngày 18/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

83. Bệnh nhân C.M.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Nậm Cắn, Kỳ Sơn. Bệnh nhân đi từ Bình Phước về Kỳ Sơn ngày 18/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

84. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Lý Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn ngày 16/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến