Dòng sự kiện:
Tối 4/11, Nghệ An có 21 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng
04/11/2021 19:44:17
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 4/11, Nghệ An ghi nhận 21 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương. Trong đó có 1 ca cộng đồng tại TP Vinh, 20 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.T.D, nam, sinh 1980. Địa chỉ: phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Ngày 3/11, Bệnh nhân xuất hiện ho, mệt mỏi. Ngày 4/11 Bệnh nhân đến TYT Hưng Dũng test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được TYT lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.D.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3 . Bệnh nhân P.D.C, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.D.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân H.S.C, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân L.T.B, nữ, sinh 1941. Địa chỉ: xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.T.Â, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân Đ.Đ.Q, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân H.A.H, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.C.H, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân T.T.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: phường Trung Đô, TP.Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân L.T.V, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Nghi Liên, TP.Vinh. Bệnh nhân chăm mẹ ở BVĐK tỉnh từ 19/10-31/10, là F1 của Bệnh nhân N.Q.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân Đ.Đ.L, nam, sinh 1979. Địa chỉ: phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị tại khoa PHCN-BVĐK tỉnh từ ngày 26/10-02/11, cùng phòng với Bệnh nhân N.Q.T công bố trước đó. Ngày 2/11, Bệnh nhân về nhà được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.K, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Viên Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Long An về đến Yên Thành ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xã Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Nghi Lộc ngày 2/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân D.T.Q, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Thanh Tiên, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 26/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.Đ.T.K, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xã Thanh Tiên, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 26/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Anh Sơn ngày 02/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20.Bệnh nhân P.T.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xã Môn Sơn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Con Cuông ngày 06/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21.Bệnh nhân K.V.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Bình Chuẩn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Con Cuông ngày 09/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.549 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 764, Yên Thành: 251, Diễn Châu: 222, Quỳnh Lưu: 218, Cửa Lò: 161, Con Cuông: 136, Nghi Lộc: 120, Nam Đàn: 96, Hưng Nguyên: 91, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 73, Đô Lương: 54, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 41, Anh Sơn: 37, Thanh Chương: 35, Hoàng Mai: 29, Quỳ Hợp: 28, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 13.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.218 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 311 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.570. Phát hiện 410 ca dương tính (406 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Trong 24 giờ qua đã tiếp nhận 4.110 mẫu. Đã có kết quả xét nghiệm 3.169 mẫu, phát hiện 35 ca dương tính mới (đã thông báo), đang chờ kết quả 941 mẫu.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến