Dòng sự kiện:
Tối 7/11, Nghệ An có 27 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng
07/11/2021 19:49:53
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 7/11, Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính mới với COVID-19 tại 8 địa phương. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 26 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tiền Phong, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 Bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh, mệt mỏi nên đến TYT Nghi Diên khám và được test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, chiều ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.T .T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.Q.A, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 7, Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân N.T.D, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: xóm Chí Thành, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.Đ.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1956. Địa chỉ: xóm Học Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.Đ.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân Đ.T. T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 13, Nghi Phú, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.Y đã được công bố trước đó. Ngày 30/10 Bệnh nhân được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân T .T.P.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 14, Nghi Phú, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.H.Y đã được công bố trước đó. Ngày 30/10 Bệnh nhân được cách ly tập trung và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân P.T.H.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: khối Trung Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là vợ và là F1 của Bệnh nhân L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 4/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và được lấy mẩu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân L.N.T.L, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: khối Trung Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 4/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẩu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân V.H.N, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Ngọc Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 4/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân V.P.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Q.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.V.C đã được công bố trước đó. Ngày 31/10 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 07/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 07/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân B.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Thanh An, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.S vào BVDC số 8 ngày 30/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân Đ.T.S, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T .T vào BVDC số 8 ngày 31/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H.Y vào BVDC số 8 ngày 31/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân K.V.C, nam, sinh 1997. Địa chỉ: xã Bình Chuẩn, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân K.M.H vào BVDC số 8 ngày 29/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Diễn Đoài, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.B.N vào BVDC số 8 ngày 31/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân P.T. T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.P.P.L và T.P.P.N vào BVDC số 8 ngày 30/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân Đ.H.H.Đ, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về Tân Kỳ ngày 3/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Tân Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 3/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân L.T.H, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. Địa chỉ: xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 28/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.T.H.Y, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. Địa chỉ: xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 28/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Xóm 8, Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về ngày 4/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Đông Vĩnh, TP Vinh. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Thuận về TP Vinh ngày 7/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẩu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân H.T.D, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Thôn Trường Thịnh, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 4/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 07/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.705 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 775, Yên Thành: 260, Quỳnh Lưu: 245, Diễn Châu: 229, Nghi Lộc: 169, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 140, Nam Đàn: 101, Hưng Nguyên: 96, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 76, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 49, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 41, Anh Sơn: 37, Quỳ Hợp: 32, Hoàng Mai: 30, Quỳ Châu: 17, Thái Hòa: 15.
Trong ngày có 33 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện (BVDC sô 8: 31, BVDC số 3: 02).

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.304 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 381 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 31.628. Phát hiện 443 ca dương tính (439 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến