Dòng sự kiện:
Tối 8/12, Nghệ An có 6 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng
08/12/2021 19:44:50
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 8/12, Nghệ An ghi nhận 59 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Trong đó, có 6 ca cộng đồng, 53 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Ngày 7/12 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Ngày 7/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N. V.L, sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. Ngày 7/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.H.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Bản Khứm, Châu Hội , Quỳ Châu. Ngày 7/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân Đ.H.A, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xóm Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 8/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân N.C.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Hồng Sơn, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Ngày 5/12 Bệnh nhân có triệu chứng rát họng, mệt mỏi. Ngày 8/12 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.V.K, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.N.H đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân T.T.N, sinh 2006. Địa chỉ: xóm Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân M.T.K đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân L.V.V, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của L.T.M đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. N.TT, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xóm Hồng Sơn, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Bệnh nhân là trường hợp F1 trong khu cách ly. Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Nghĩa Hợp. Bệnh nhân có triệu chứng: đau họng, sổ mũi, mệt mỏi.

11. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: K Bắc Sơn, TT Kim Sơn Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân H.K.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn 2, Nghi Quang, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.B.Th đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho.

13. Bệnh nhân H.T.K, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân Đ.X.T, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

15. Bệnh nhân H.T.M, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.B.U đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.Á.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, nghẹt mũi.

17. Bệnh nhân N.T.Q, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Lưu Thọ, Lưu Sơn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

19. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 1, Trung Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng gì.

20. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 3, Trung Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

21. Bệnh nhân N.Đ.Đ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 5, Xuân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, rát họng.

22. Bệnh nhân T.T.H.Y, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 15, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.N.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân H.Q.B, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối 7, thị trấn Cầu Giát. Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, sổ mũi.

24. Bệnh nhân L.T.Á nữ, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: khối 9, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, ho.

25. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: thôn 3, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân T.T.C.T, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân Đ.V.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân T.T.T.C, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân Đ.C.Đ, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, ho, khó thở.

30. Bệnh nhân T.T.T.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 1, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân P.T.M.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân T.T.D, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân N.K, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân N.T.P.T, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân N.H.M, nam, sinh 1989. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.K đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân H.H.D, nam, sinh 1972. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.Q.Kđã công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: hắt hơi, sổ mũi.

37. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ tạm trú: Nghi Phú, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của N.T.H đã công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. N.T.V, nam, sinh 1963. Địa chỉ: phường Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của L.T.T.T đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân V.T.T.M, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: hoa tiến 2, châu Tiến, quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Q.V.K được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M.T đã công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng. .

43. Bệnh nhân N.Q.Đ, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

44. Bệnh nhân L.V.N, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Yên Hòa, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại xã Yên Hòa. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho.

45. Bệnh nhân P.V.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Vũng Tàu về ngày 1/12 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

46. Bệnh nhân N.N.B.N, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng đau họng.

47. Bệnh nhân N.N.B.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

48. Bệnh nhân N.M.A, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

49. Bệnh nhân P.T.P, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 30/11 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân T.N.H.T, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 30/11 và được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

51. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh năm 1986. Địa chỉ: Bản Tục, Đồng Văn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu cách ly xã Đồng Văn. Bệnh nhân không có triệu chứng.

52. Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi về từ Đồng Nai về ngày 6/12. Bệnh nhân không có triệu chứng. Bệnh nhân được cách ly tại nhà.

53. Bệnh nhân B.A.T, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Hưng, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi về từ Bình Dương ngày 5/12. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Đã được cách ly tại nhà.

54. Bệnh nhân T.X.T, nam, sinh 1966. Địa chỉ: thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 30/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

55. Bệnh nhân X.T.H, nữ, sinh năm 2012. Địa chỉ: Pà Khốm, Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân từ Bình Dương về. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

56. Bệnh nhân C.V.Đ, nam, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tam Hợp, Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

57. Bệnh nhân Đ.H.Đ, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Ngọc Liên, xã Kim Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 6/12. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

58. Bệnh nhân T.Đ.H, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm 5, Đại Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là lái xe tải đường dài từ Sóc Trăng về trên địa bàn ngày 6/12/2021. Bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường MN Đại Sơn. Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi, rát họng.

59. Bệnh nhân L.H.A, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Hưng Nam, Tây Hiếu, Thái Hoà. Bệnh nhân là lái xe nhà xe Ngọc Chín tuyến Sài Gòn - Quỳ Hợp. Bệnh nhân đang cách ly tại trạm y tế xã Quỳnh Châu. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến