Dòng sự kiện:
Tổng công ty Xây dựng số 1 bỏ ngỏ khả năng chuyển sàn sang HoSE
12/07/2022 14:10:52
Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán CC1 - UPCoM) thông qua kế hoạch huỷ kế hoạch về thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết.

Trước thoái vốn, Xây dựng số 1 (CC1) báo lỗ 97,9 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm
Theo đó, Công ty thông qua huỷ bỏ kế hoạch về việc thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) và toàn bộ hồ sơ đính kèm.

Công ty cho biết thêm sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu nêu trên.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra trong tháng 5/2022, Tổng công ty Xây dựng số 1 thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang HoSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2022. Sau đó, vào ngày 7/6, HĐQT Công ty thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Cổ phiếu CC1 giảm mạnh từ ngày 13/5 tới nay (Nguồn: FireAnt).

Quyết định huỷ kế hoạch về thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu CC1 liên tục lao dốc.

Cụ thể, từ ngày 13/5 đến 11/7, cổ phiếu CC1 giảm 53,2% từ 38.000 đồng về 17.800 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Tổng công ty Xây dựng số 1 ghi nhận doanh thu đạt 1.175 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,48 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,2% và tăng 307,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 32,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,7 tỷ đồng lên 72,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 162,4%, tương ứng tăng thêm 63,25 tỷ đồng lên 102,2 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 71,7%, tương ứng tăng thêm 30,7 tỷ đồng lên 73,54 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 40,3 tỷ đồng lên 78,2 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2022, lợi nhuận cốt lõi âm 79,07 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 25,77 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến.

Trong năm 2022, Tổng công ty Xây dựng số 1 đặt kế hoạch doanh thu 11.252 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 16,9 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành 4,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.748,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 367 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.625,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 3.273,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu.

Như vậy, trong kỳ công ty đẩy mạnh vay nợ, phát hành thêm cổ phiếu để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư.

Được biết, Tổng công ty Xây dựng số 1 mới đăng ký giao dịch trên UPCoM từ năm 2017 tới nay, nhưng chưa năm nào dòng tiền âm kỷ lục như quý I/2022. Trong quá khứ, năm 2020 là năm dòng tiền âm kỷ lục cũng chỉ ghi nhận âm 1.135 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Tổng công ty Xây dựng số 1 tăng 33% so với đầu năm lên 15.986,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 8.272,7 tỷ đồng, chiếm 51,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.466,9 tỷ đồng, chiếm 9,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 67,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.345,5 tỷ đồng lên 8.272,7 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8%, tương ứng tăng thêm 210,6 tỷ đồng lên 1.466,9 tỷ đồng. Chính hai khoản mục này tăng đột biến dẫn tới dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 1.748,6 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn có dấu hiệu tăng mạnh chủ yếu do Công ty tăng trả trước cho người bán ngắn hạn, như CTCP Keytech từ 662 tỷ đồng lên 1.357,5 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xây dựng Golden Bulding từ 0 lên 754,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư XD Ánh Sao Mai từ 0 lên 606,5 tỷ đồng …

Ngoài ra, trong quý đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 20,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.223,9 tỷ đồng lên 7.167,7 tỷ đồng và chiếm tới 44,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/7, cổ phiếu CC1 tăng 100 đồng lên 17.800 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến