Dòng sự kiện:
Từ 1/8, sẽ nâng dần hạn mức các gói thầu phải đấu qua mạng
11/06/2022 18:51:16
Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/8/2022.

Theo thông tư 08 mới ban hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh phải đấu qua mạng: Gói thầu mua sắm hàng hóa; gói thầu dịch vụ phi tư vấn; gói thầu dịch vụ tư vấn (dưới 10 tỷ đồng), và gói thầu xây lắp (dưới 20 tỷ đồng).

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu, và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ).

Năm 2023, quy định có một số điểm mới, trong đó, toàn bộ gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa (bao gồm thuốc) phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Hạn mức gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng được nâng lên, giá trị không quá 200 tỷ đồng. Số lượng và tổng giá trị gói thầu đấu qua mạng tối thiểu cũng tăng lần lượt 10%, lên 90% (số lượng) và 80% (giá trị).

Từ năm 2024 trở đi, quy mô gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là không quá 500 tỷ đồng. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 95% số lượng, và tối thiểu 90% tổng giá trị.

Trước đó, tại thông tư số 11 ban hành năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Thông tư 08 quy định, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ).

Tác giả: Việt Linh

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến