Dòng sự kiện:
VCCI: Cần quy định rõ hơn việc ngân hàng bán bảo hiểm phải ghi âm nội dung tư vấn
03/12/2022 09:24:10
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị quy định rõ hơn việc yêu cầu ghi âm toàn bộ nội dung tư vấn bảo hiểm.

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, VCCI vừa có văn bản trả lời Công văn số 9484/BTC-QLBH ngày 19/09/2022 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng

Chương II của Dự thảo (từ Điều 3 đến Điều 15) quy định rất nhiều nội dung về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Các nội dung này nhằm quy định chi tiết cho Điều 14 của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Tuy nhiên, Điều 14 của Luật Kinh doanh bảo hiểm chỉ quy định về các trường hợp được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng và các nghĩa vụ mà tổ chức, cá nhân này phải thực hiện. Trong các quy định này, không có quy định nào về nghĩa vụ đăng ký hay xin phép thì mới được cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã cấm việc ban hành thủ tục hành chính tại các thông tư trừ trường hợp được giao trong luật. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát Chương II của Dự thảo để bảo đảm tính thống nhất với Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Vấn đề cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cũng theo VCCI, thời gian qua, việc các doanh nghiệp bảo hiểm phân phối qua kênh ngân hàng phát triển tương đối mạnh. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân rất chính đáng như hiệu quả của hình thức tư vấn tài chính toàn diện giúp chi phí bán hàng rẻ hơn.

Tuy nhiên, tình trạng này cũng nảy sinh một số vấn đề tiêu cực được báo chí phản ánh như ngân hàng yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm như là một điều kiện để được cấp tín dụng; và một số nhân viên ngân hàng tư vấn gây hiểu nhầm cho khách hàng về việc mua bảo hiểm và gửi tiết kiệm. Việc đưa ra quy định để khắc phục các vấn đề này là cần thiết. Tuy nhiên, các nội dung tại Điều 26 của dự thảo chưa thực sự rõ ràng và rất khó để áp dụng trên thực tế.

Cụ thể, khoản 1 Điều 26 quy định về việc phải ghi âm toàn bộ nội dung tư vấn và lưu trữ trong thời hạn ít nhất 5 năm. "Các doanh nghiệp không rõ sẽ phải thực hiện ghi âm khi tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua tin nhắn, email sẽ được thực hiện như thế nào", VCCI nhận định.

Khoản 2 Điều 26 về việc doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm tra độc lập nội dung tư vấn trước khi phát hành hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư. "Việc kiểm tra độc lập sẽ được thực hiện theo hình thức nào (gặp trực tiếp, gọi điện, email, hay tin nhắn…); các nội dung kiểm tra là gì (các câu hỏi nào); việc kiểm tra này có cần lưu lại biên bản, hồ sơ hay ghi âm không?", VCCI đặt ra câu hỏi.

Từ đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định rõ hơn các nội dung trên để tạo thuận tiện cho quá trình thực hiện.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nổi bật trong dự thảo này, Điều 26 Thông tư quy định toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm, nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu tại tổ chức tín dụng trong thời hạn ít nhất 5 năm.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra độc lập nội dung cung cấp thông tin và tư vấn của nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trước khi quyết định phát hành hợp đồng. Trong đó, phải có nội dung để kiểm tra việc khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm là trên cơ sở tự nguyện.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng tư vấn bảo hiểm của các nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kịp thời phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để kiểm tra, rà soát, xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc tư vấn của nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và xử lý vi phạm (nếu có).

Định kỳ hàng tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện ký thêm hợp đồng đại lý cá nhân nhằm thực hiện hoạt động đại lý trên cùng một hợp đồng bảo hiểm với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm cần quy định rõ phạm vi, nội dung và khối lượng công việc do đại lý cá nhân và đại lý tổ chức để làm cơ sở thanh toán các khoản chi theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm không được ký thêm hợp đồng đại lý cá nhân đối với các cá nhân là nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang là đại lý bảo hiểm của chính doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Tác giả: Tuệ Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến