Dòng sự kiện:
Vi phạm hành chính về chứng khoán, Licogi 18 bị xử phạt
06/11/2020 16:14:23
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt vi phạm hành chính gần 200 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18.

Ngày 4/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Licogi 18).

Cụ thể, công ty Licogi18 bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Theo đó, công ty Licogi18 đã không báo cáo UBCKNN báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, báo cáo tài chính quý 2/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 9/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 9/11/2018.

Ngoài ra, công ty này báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn báo cáo tài chính quý 1, 4/2019, báo cáo tài chính quý 2/2020, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét.

Phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Tác giả: Hoàng Mai

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến