Dòng sự kiện:
VIB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.834 tỷ đồng
18/10/2018 18:00:58
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) được tăng vốn điều lệ từ 5.644 tỷ lên trên 7.800 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông 2018 của ngân hàng thông qua.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật, trong đó bao gồm các biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo mức sở hữu cổ phần của các cổ đông sau tăng vốn tuân thủ giới hạn quy định của Luật tổ chức tín dụng và hướng dẫn của NHNN.

Trước đó, tại đại hội cổ đông ngày 29/3, về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 36%, gồm tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 31%. Tỷ lệ này dựa trên phương án tăng vốn 10% theo phương án phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng. HĐQT sẽ trình NHNN phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức. Đại hội cũng thông qua việc sử dụng 1.975.500 cổ phiếu quỹ để thưởng cho CBNV có đóng góp tốt cho VIB, đồng thời dự kiến bán cho nhà đầu tư và/hoặc chia một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh 2018, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch lợi nhuận 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. Kế hoạch tổng tài sản trên 150 nghìn tỷ đồng, tăng 22%. Bên cạnh đó, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.100 tỷ đồng, tăng thêm 43,5% so với mức hiện tại, bằng các hình thức phát hành và chào bán riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư các quỹ, và lợi nhuận để lại.

Đến ngày 15/10 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu và hồ sơ niêm yết trái phiếu tại nước ngoài của VIB.

Lần tăng vốn gần đây nhất của VIB là vào năm 2016 khi ngân hàng thực hiện việc tăng vốn từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 16,5% tức các cổ đông của VIB sẽ có thêm 165 cổ phần trên mỗi 1000 cổ phần đang sở hữu.

Khánh Linh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến