Dòng sự kiện:
VIB muốn chi hơn 2.100 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt
07/12/2022 16:29:29
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về 3 nội dung.

Theo đó, VIB muốn điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, từ 20,5% lên 30%.

Trước đó, vào tháng 11/2016, Đại hội đồng cổ đông của VIB đã ra nghị quyết phê duyệt tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần VIB của nhà đầu tư nước ngoài là 20,5% vốn điều lệ VIB. Hiện nay, cổ đông Commonwealth Bank (CBA) đang sở hữu 19,9% cổ phần VIB và các cổ đông nước ngoài khác sở hữu khoảng 0,6%, tổng cộng khoảng 20,5%.

Nội dung thứ 2, sửa đổi Điều 16.11 trong Điều lệ VIB: "Tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là nhỏ hơn hoặc bằng 30% vốn điều lệ và tỷ lệ này có thể được điều chỉnh giảm/tăng theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở ủy quyền của Đại hội cổ đông nhưng không vượt quá tỷ lệ tối đa pháp luật cho phép.

Thứ 3, tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2022 cho cổ đông VIB với tỷ lệ 10%, tương đương số tiền chi ra khoảng hơn 2.100 tỷ đồng.

Đến hết quý III/2022, lợi nhuận riêng lẻ của VIB trong 9 tháng là 6.254 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 6.833 tỷ đồng. Theo quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập tối thiểu 15% nguồn lợi nhuận sau thuế trong năm cho các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu bao gồm 5% cho quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ và 10% cho quỹ dự phòng tài chính. Số tiền trích lập các quỹ tính trên lợi nhuận 9 tháng là 938 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 5.894 tỷ đồng, do đó VIB có thể trả cổ tức tối đa lên đến 28% và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn về vốn và thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước.

Mặt khác, theo mô hình tài chính và dự báo khả thi, VIB dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2022 là 8.400 tỷ đồng và nguồn lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm nay sẽ là 8.978 tỷ đồng.

Theo Quy chế tài chính, VIB sẽ trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu số tiền tối thiểu tính trên lợi nhuận cả năm 2022 là 1.260 tỷ đồng. Như vậy, nguồn lợi nhuận chưa phân phối sau khi thực hiện trích lập các quỹ là 7.718 tỷ đồng, tăng thêm 1.824 tỷ đồng so với số liệu tại 30/09/2022.

Trong 3 năm gần đây, xuất phát từ tình hình tiềm ẩn rủi ro do dịch bệnh COVID-19, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng không chia cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, VIB dự báo sang năm 2023, NHNN sẽ không tiếp tục thực hiện mệnh lệnh hành chính này với tất cả các tổ chức tín dụng, mà có thể chấp thuận cho những tổ chức tín dụng được xếp loại cao được chia cổ tức bằng tiền mặt.

Bảo Khánh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến