Dòng sự kiện:
Vợ Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn muốn bán 200.000 cổ phiếu DIG sau nhịp tăng nóng
06/12/2023 13:36:48
Tận dụng cổ phiếu tăng 162% từ đáy, người nhà Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG - sàn HoSE) đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu DIG.

Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty DIC Corp đăng ký bán ra 200.000 cổ phiếu DIG, giảm sở hữu từ 0,16% vốn điều lệ (976.202 cổ phiếu), xuống 0,13% vốn điều lệ (776.202 cổ phiếu), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024.

Được biết, bối cảnh vợ Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đăng ký bán ra cổ phiếu, thống kê từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/12/2023, cổ phiếu DIG đã tăng 162%, từ 10.100 đồng/cổ phiếu, lên 26.500 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giao dịch vùng giá cao so với cuối năm 2022.

Một diễn biến đáng lưu ý khác, ngày 13/11/2023, Công ty DIC Corp công bố báo cáo sử dụng số tiền 1.499,9 tỷ đồng huy động từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021, Công ty đã giải ngân được 1.320,48 tỷ đồng, còn lại 179,37 tỷ đồng chưa giải ngân.

Số tiền đã giải ngân, Công ty sử dụng thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; và thanh toán tiền cho CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.

Được biết, ngày 7/10/2021, Công ty DIC Corp phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.500 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường, con trai ông Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái ông Tuấn mua 5 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; và còn lại CTCP Chứng khoán Liên Việt mua 2 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch huy động vốn ban đầu, số tiền huy động trong đợt chào bán này được Công ty DIC Corp sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Ngoài ra, số cổ phiếu phát hành riêng lẻ lần này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày 7/10/2021.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 31% và mới hoàn thành 10% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Công ty cho biết chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 53,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,47 tỷ đồng, về 16,84 tỷ đồng; hoàn nhập dự phòng 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận, tức giảm 39,3 tỷ đồng…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Tiếp tục mô hình thâm hụt dòng tiền từ năm 2019 tới nay

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2009 tới năm 2022, Công ty DIC Corp liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh âm, chỉ duy nhất năm 2018 ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 430,58 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục, năm 2019 ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 504,41 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng, và năm 2022 ghi nhận âm kỷ lục 2.205,95 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty DIC Corp giảm 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

Công ty có thuyết minh phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu liên quan tới khoản mục phải thu khác tại Công ty cổ phần Logistics Cái Mép giảm từ 1.000 tỷ đồng, về 0 tỷ đồng.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến