Dòng sự kiện:
Xử lý nợ thuế: Xoá hẳn 2.400 tỷ đồng, khoanh lại 24 nghìn tỷ đồng
14/07/2021 13:08:35
Tổng số tiền thuế phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 2.406 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hơn 24 nghìn tỷ đồng nợ thuế được khoanh.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội cho thấy, tính đến đầu tháng 6/2021, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 27.096 quyết định khoanh nợ đối với 517.530 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 23.948 tỷ đồng.

Trong đó: Năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 24.871 quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 493.472 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 23.434 tỷ đồng. Từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 2.225 quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 24.058 người nộp thuế, với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 514 tỷ đồng.

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 638 quyết định xóa nợ đối với 97.396 người nộp thuế với tổng số tiền thuế phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 2.406 tỷ đồng.

Trong đó: Trong năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 334 quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 62.278 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 1.553 tỷ đồng (trong đó có: 22.758 người nộp thuế là tổ chức, doanh nghiệp với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 1.397 tỷ đồng và 39.520 người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 156 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2021 đến tháng 6/2021, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện ban hành 304 Quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 35.118 người nộp thuế với tổng số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa là 853 tỷ đồng.

Tác giả: Lương Bằng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến