Dòng sự kiện:
8 mã chứng khoán khối ngoại sắp hết room và 1 mã vượt room vào ngày 11/1
11/01/2022 11:15:35
Theo số liệu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố, có 8 mã chứng khoán khối ngoại sắp hết room; 1 mã đã vượt room sở hữu có hiệu lực vào ngày 11/1.

Nhà đầu tư nước ngoài đã vượt room sở hữu mã chứng khoán ST8 của Công ty CP Thiết Bị VP Siêu Thanh. Ảnh minh hoạ: http://www.st8.vn/
 
*1 mã chứng khoán đã vượt room:
 
Mã chứng khoán ST8 của CTCP Siêu Thanh: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 49,03% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.

Theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, trong trường hợp số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ vượt room, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được phép bán chứng khoán cho đến khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng bằng hoặc nhỏ hơn tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tối đa công bố.
 
*8 mã chứng khoán sắp hết room
 
Mã TRA: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 43,7% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã TCM: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 44,47% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã SVI 9: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 94,8% trên tỷ lệ 100% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã SRF 4: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,85% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã SII 4: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 48,98% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã PGD: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 46,77% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã LGC: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 44,99% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa.
 
Mã HTL: Nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 45,63% trên tỷ lệ 49% nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tối đa./.
 
Tác giả: A.N
Theo: Bnews
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến