bộ giao thông vận tải - Các bài viết về bộ giao thông vận tải, tin tức bộ giao thông vận tải

Bởi ANTT
bộ giao thông vận tải - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bộ giao thông vận tải nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
05/08/2020 06:35:22
Bộ GTVT đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó đã đưa dự án này vào danh mục đầu tư.
1 2 3