bổ nhiệm - Các bài viết về bổ nhiệm, tin tức bổ nhiệm

Bởi ANTT
bổ nhiệm - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bổ nhiệm nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
20/11/2020 21:05:13
Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đều mới được bổ nhiệm giám đốc mới.
1 2 3