bộ nội vụ - Các bài viết về bộ nội vụ, tin tức bộ nội vụ

Bởi ANTT
bộ nội vụ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bộ nội vụ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/09/2022 07:21:52
So với cơ cấu tổ chức hiện hành, theo Nghị định mới, Bộ Nội vụ không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.
1 2 3