Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Các bài viết về Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tin tức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Bởi ANTT
Bộ trưởng Bộ Nội vụ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
24/06/2022 06:00:03
TP HCM hiện có 5.705 công chức, viên chức dôi dư so với số lượng biên chế được Trung ương giao, trong đó có 3.601 công chức và 2.104 viên chức.
1 2 3