cán bộ - Các bài viết về cán bộ, tin tức cán bộ

Bởi ANTT
cán bộ - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề cán bộ nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/10/2022 14:23:15
Hai năm gần đây, bình quân mỗi năm có khoảng 15.820 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao hàng năm là 0,8%.
1 2 3