chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa - Các bài viết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, tin tức chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Bởi ANTT
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
26/02/2023 14:58:42
HĐND tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ ủy quyền cho phép chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với quy mô dưới 500 ha.
1 2 3