giao thông - Các bài viết về giao thông, tin tức giao thông

Bởi ANTT
giao thông - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giao thông nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/12/2019 18:30:15
Trong văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được nhiều văn bản của các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng báo cáo khó khăn trong thực hiện dự án BOT.
1 2 3