giáo viên - Các bài viết về giáo viên, tin tức giáo viên

Bởi ANTT
giáo viên - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề giáo viên nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/09/2020 14:30:52
"Ở các quốc gia có điều kiện, học sinh khi đến lớp có thể vừa thực hiện bài học trên lớp vừa có thể tra cứu thông tin...Giáo viên tổ chức cho học sinh học tập theo cách như vậy để phát triển phẩm chất, năng lực".
1 2 3