huỷ niêm yết - Các bài viết về huỷ niêm yết, tin tức huỷ niêm yết

Bởi ANTT
huỷ niêm yết - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề huỷ niêm yết nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/09/2018 10:00:43
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ PTC âm 7,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2018 là âm 21,24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận.
1 2 3