Johnathan Hạnh Nguyễn - Các bài viết về Johnathan Hạnh Nguyễn, tin tức Johnathan Hạnh Nguyễn

Bởi ANTT
Johnathan Hạnh Nguyễn - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Johnathan Hạnh Nguyễn nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/07/2020 16:15:31
Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn là bà Lê Hồng Thủy Tiên cùng một thành viên khác của HĐQT Sasco đã được cổ đông công ty thông qua việc miễn nhiệm tại đại hội thường niên.
1 2 3