nợ thuế - Các bài viết về nợ thuế, tin tức nợ thuế

Bởi ANTT
nợ thuế - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề nợ thuế nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/12/2019 14:02:29
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Bộ Tài chính quy định rõ về TH được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Điều 85 của Luật quản lý thuế.
1 2 3