phát hành cổ phiếu - Các bài viết về phát hành cổ phiếu, tin tức phát hành cổ phiếu

Bởi ANTT
phát hành cổ phiếu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phát hành cổ phiếu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
23/11/2021 08:04:41
Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản, cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đã thông qua việc hủy phương án phát hành tối đa gần 46,6 triệu cp, tương đương 3% vốn điều lệ.
1 2 3