Phát hành trái phiếu - Các bài viết về Phát hành trái phiếu, tin tức Phát hành trái phiếu

Bởi ANTT
Phát hành trái phiếu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Phát hành trái phiếu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
14/06/2024 19:01:20
Dự kiến trong nửa cuối năm nay, TNG sẽ chào bán 400 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị để trả tiền nguyên vật liệu và lương cho nhân viên.
1 2 3