Phát hành trái phiếu - Các bài viết về Phát hành trái phiếu, tin tức Phát hành trái phiếu

Bởi ANTT
Phát hành trái phiếu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Phát hành trái phiếu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/01/2020 11:29:22
Số trái phiếu trên dự kiến phát hành làm 2 đợt trong năm 2020, đợt 1 phát hành tháng 2 - 4 với giá trị 500 tỷ đồng, đợt 2 phát hành tháng 5 - 7 với giá trị 300 tỷ đồng. Lãi suất danh nghĩa dự kiến 7-9%/năm
1 2 3