Phát hành trái phiếu - Các bài viết về Phát hành trái phiếu, tin tức Phát hành trái phiếu

Bởi ANTT
Phát hành trái phiếu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Phát hành trái phiếu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
19/02/2024 12:30:20
Sau khi hoàn tất đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu cho 4 nhà đầu tư tổ chức, dư nợ của Công ty cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An tăng lên thành 2.682 tỷ đồng, trong đó nợ dài hạn 1.793 tỷ đồng.
1 2 3