Quốc Hội Khóa XV - Các bài viết về Quốc Hội Khóa XV, tin tức Quốc Hội Khóa XV

Bởi ANTT
Quốc Hội Khóa XV - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Quốc Hội Khóa XV nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
05/07/2022 14:15:18
Năm luật vừa được thông qua gồm Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
1 2 3