sử dụng ngân sách không hiệu quả - Các bài viết về sử dụng ngân sách không hiệu quả, tin tức sử dụng ngân sách không hiệu quả

Bởi ANTT
sử dụng ngân sách không hiệu quả - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề sử dụng ngân sách không hiệu quả nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
27/07/2023 07:30:39
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân sách địa phương, ông Phạm Văn Thành chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đã tổ chức sử dụng ngân sách không có hiệu quả, không đúng quy định.
1 2 3