trái phiếu đáo hạn - Các bài viết về trái phiếu đáo hạn, tin tức trái phiếu đáo hạn

Bởi ANTT
trái phiếu đáo hạn - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề trái phiếu đáo hạn nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
01/03/2024 06:03:14
Giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 là khoảng 200.000 tỷ đồng. Đặc biệt, áp lực đáo hạn sẽ rơi vào quý 2 khoảng 74.000 tỷ đồng và quý 3 là 52.000 tỷ đồng.
1 2 3