Dòng sự kiện:
Bắc Ninh yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ
30/11/2023 16:04:45
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và đạo đức công vụ, kịp thời xử lý cán bộ vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa ban hành chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và đạo đức công vụ.

Cơ quan này nêu rõ, thời gian qua, một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Trong đó, vẫn còn các vi phạm kỷ luật thời gian hành chính như hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân. Một số cán bộ, công chức còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc, vi phạm giao thông. Ngoài ra, một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nêu rõ, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên chủ yếu do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc còn chưa nghiêm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, chưa cương quyết, triệt để. 

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang kiểm tra công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh).

Các đơn vị cần kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động trong điều hành hoạt động, giải quyết công việc và quản lý cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị; công tâm, khách quan trong phân công nhiệm vụ và sử dụng, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm.

Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trước hết phải gương mẫu tự giác đi đầu, thực hiện văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc của người dân; các cơ quan truyền thông phản ánh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, đảng viên và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Tác giả: Công Lý

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến