Dòng sự kiện:
BaF Việt Nam muốn phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu cho IFC
11/11/2022 17:30:11
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF - sàn HoSE) thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

BaF Việt Nam phát hành trái phiếu riêng lẻ để góp vốn vào đơn vị thành viên

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và phát hành tại thị trường trong nước. Trong đó, thời gian dự kiến triển khai là trong quý IV/2022 đến quý I/2023.

Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm với lãi suất cố định là 5,25%/năm. Nếu tổ chức mua trái phiếu không chuyển đổi, trái chủ sẽ nhận bổ sung thêm 5,25%/năm cho các kỳ tính lãi, nâng lãi suất thực đợt phát hành lên 10,5%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu của BAF (Nguồn: BAF).

Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 280 tỷ đồng góp vốn để tăng vốn điều lệ CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng; 110 tỷ đồng sẽ góp vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng; và góp lần lượt 70 tỷ đồng vào 3 Công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh và Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh.

Đơn vị mua trái phiếu là International Finance Corporation (IFC) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB).

9 tháng đầu năm tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt

Trong quý III/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.919,65 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng, tăng 258,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 199,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 143,54 tỷ đồng lên 215,59 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 149%, tương ứng tăng thêm 3,1 tỷ đồng lên 5,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 149,7%, tương ứng tăng thêm 26,22 tỷ đồng lên 43,73 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 15,46 tỷ đồng lên 14,28 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 1,18 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.889,15 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 286,24 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 9 tháng đầu năm, doanh thu bán nông sản giảm 54,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4.632,4 tỷ đồng về 3.933,8 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 465,5 tỷ đồng lên 955,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam hoàn thành được 71,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 240,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 156,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 461,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 741,04 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, BaF Việt Nam đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2019 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm vượt 240,6 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2019 với giá trị âm 230,48 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 6,2% so với đầu năm, tương ứng giảm tới 338 tỷ đồng về 5.119,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.504,8 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.443,9 tỷ đồng, chiếm 28,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 880,8 tỷ đồng, chiếm 17,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 38,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 417,1 tỷ đồng lên 1.504,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 49,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.419,5 tỷ đồng về 1.443,9 tỷ đồng …

Về phần nguồn vốn, tính tới 30/9/2022, phải trả người bán ngắn hạn bất ngờ giảm 43,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.646,1 tỷ đồng về 2.128,2 tỷ đồng và chiếm 41,6% tổng nguồn vốn.

Thêm nữa, một điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 454,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 741 tỷ đồng lên 904,1 tỷ đồng và chiếm tới 17,7% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 3% tổng nguồn vốn).

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, BaF Việt Nam đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh và đầu tư thâm hụt.

Trong cơ cấu nợ vay, bên cạnh tăng vay nợ từ ngân hàng, BaF Việt Nam đã bất ngờ ghi nhận dư nợ trái phiếu là 300 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận.

Theo tìm hiểu, ngày 23/8/2022, Công ty vừa phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 1, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm và định kỳ trả lãi 6 tháng một lần. Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu BAF giảm sàn 1.450 đồng về 19.550 đồng/cổ phiếu và nếu nhìn rộng ra từ 12/7 đến 10/11, cổ phiếu BAF đã giảm hơn 48,8%, từ 38.200 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến