Dòng sự kiện:
Bộ Công thương phản hồi kết luận thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ dưới thời ông Vũ Huy Hoàng
09/03/2017 10:37:38
ANTT.VN – Qua quá trình thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công thương trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/6/2016 (giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng), Bộ Nội Vụ phát hiện ra nhiều trường hợp vi phạm quy định, đặc biệt là việc bổ nhiệm nhiệm các chức vụ đối với Trịnh Xuân Thanh.

Tin liên quan

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương trong giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/6/2016. Đây là giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

Kết luận thanh tra chỉ ra, trong giai đoạn nói trên, Bộ Công Thương đã áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế của Bộ để thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, bộ trưởng Bộ Công thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp. Còn tính từ năm 2011 đến 2014, bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định bổ nhiệm 248 trường hợp. 

Trong đó, có 2 trường hợp không đám ứng về tuổi khi bổ nhiệm; 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị; 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ; 3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ....

Ngoài ra có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức. 1 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trong giai đoạn thanh tra, bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm các chức vụ đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, bộ này hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Thanh vì đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27-5-2015; mặt khác, các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Công Thương lúc ấy là ông Vũ Huy Hoàng còn bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Kết luận thanh tra của Bộ Nội Vụ chỉ ra nhiều sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng trong việc bổ nhiệm cán bộ ở Bộ Công thương.

Trên cơ sở kết luận thanh tra này, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ Công Thương thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch...).

Đồng thời, kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với trường hợp được tiếp nhận năm 2008 và các công chức, viên chức đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Bộ Công Thương còn có nhiệm vụ rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ này cũng phải nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu) trong công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý vi phạm.

Tiếp nhận kết quả thanh tra nêu trên, Bộ Công Thương cho biết sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận của Bộ Nội vụ trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban cán sự đảng và Chỉ thị số 09 của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ để công tác cán bộ của Bộ Công Thương thực sự đi vào nề nếp, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Diệu Ly

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến