Dòng sự kiện:
Bố trí vốn cho dự án BT từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn
23/12/2018 07:19:18
Tỉnh Thanh Hóa sẽ bố trí 786.337 triệu đồng để thanh toán cho Dự án phân kì đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).

Vừa qua, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thông qua phương án phân bổ chi tiết vốn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh cho dự án phân kì đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) với số vốn là 786.337 triệu đồng. 

Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6900/BKHĐT-TH ngày 28/9/2018, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn: Vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương, các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư (nếu có), báo cáo HĐND cấp tỉnh quyết định theo Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, tổng số vốn 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa được phân bổ chi tiết là 1.262.037 triệu đồng; trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí 786.337 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 470.000 triệu đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu sổ xố kiến thiết là 5.700 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay các nguồn vốn trên đã được phân bổ hết cho các đơn vị và các dự án trong từng năm kế hoạch; do đó thực tế nguồn thu tiền sử dụng đất và từ nguồn thu sổ xố kiến thiết không có 10% dự phòng trung hạn như HĐND tỉnh đã quyết định.

Hiện nay số vốn 10% dự phòng kế hoạch trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí là 786.337 triệu đồng chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án. Vì vậy, HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định thông qua phương án bố trí số vốn này để thanh toán cho dự án phân kì giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn.

Dự án phân kì đầu tư giai đoạn 1 Đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn theo hình thức BT được tỉnh Thanh Hóa đầu tư tại quyết định 2118/QĐ-UBND ngày 7/7/2014 với tổng mức đầu tư 4.335.373 triệu đồng từ ngân sách tỉnh, số vốn còn thiếu là 3.532.573 triệu đồng.

 

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến