Dòng sự kiện:
Chủ tịch nước: Chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong điều tra, truy tố
26/12/2015 11:30:29
Chủ tịch nước yêu cầu ngành Kiểm sát phải phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tin liên quan

Sáng 25/12, tại TPHCM, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị triển tổng kết công tác năm 2015 và khai nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2016. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách Thành ủy TPHCM; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng lãnh đạo các viện kiểm sát nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự trong cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2015 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014, trong tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có mặt còn phức tạp, nhưng ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh...

Nổi bật là ngành Kiểm sát Nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế: bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án luật quan trọng trong lĩnh vực tư pháp. Ngành cũng tập trung rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của Viện Kiểm sát các cấp, đã thành lập 3 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, hệ thống Viện Kiểm sát Nhân dân đã hình thành 4 cấp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành.

Thực hiện chủ trương "Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở", ngành Kiểm sát đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Vai trò công tố được đề cao, trách nhiệm công tố được tăng cường; tiến độ và chất lượng giải quyết án được nâng lên; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa có tiến bộ. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp ngày càng sâu sát, hiệu quả hơn; chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị được nâng lên.

Ngành Kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án trong việc đẩy nhanh tiến độ, giải quyết nhiều vụ án trọng điểm về tham nhũng. Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát đã phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, sai phạm trong hoạt động tư pháp, qua đó góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều giải pháp để chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật được ngành Kiểm sát thực hiện. Những trường hợp gây ra oan, sai thuộc trách nhiệm của mình, ngành đã thẳng thắn nhận trách nhiệm và giải quyết hậu quả kịp thời đối với những người bị oan theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, xây dựng Đảng được chú trọng, công tác xây dựng cơ sở vật chất trong ngành Kiểm sát được đẩy mạnh; việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý, phối hợp hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát Nhân dân năm 2015 và 5 năm 2011-2015 vừa qua đã góp phần tích cực vào hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước và thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, ngành Kiểm sát nhân dân cũng còn một số hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục. Vẫn còn tình trạng chưa kiểm sát chặt chẽ, kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ sau đó phải chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do do hành vi của bị can chưa đủ cấu thành tội phạm; việc truy tố còn có thiếu sót, dẫn đến phải hủy án để điều tra lại, Viện Kiểm sát truy tố, nhưng Tòa xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, vụ án kéo dài thời hạn giải quyết; còn để xảy ra một số trường hợp oan, sai; chưa kịp thời phát hiện vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục; một số cán bộ có sai phạm phải xử lý kỷ luật...

Chủ tịch nước đề nghị Hội nghị cần nghiêm túc, thẳng thắn phân tích kỹ những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục một cách hiệu quả.

Chủ tịch nước lưu ý năm 2016 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm triển khai thi hành nhiều Bộ luật quan trọng về tư pháp, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu Ngành Kiểm sát nhân dân cần phải phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những chủ trương, đường lối về lĩnh vực tư pháp, cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả về cải cách tư pháp ngành Kiểm sát nhân dân cần đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch nước chụp lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị

Ngành Kiểm sát cần tăng cường, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với một số loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội tham nhũng. Phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; không để xảy ra quá hạn tạm giữ, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội; truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; ngăn chặn kịp thời những trường hợp lạm quyền, xâm phạm các quyền của công dân; không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; khắc phục tình trạng để án tồn đọng, kéo dài thời hạn giải quyết...

Đồng thời, thông qua thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân phải tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm... Đây là trách nhiệm chính trị lớn lao của Ngành Kiểm sát nhân dân trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cùng nâng cao chất lượng chuyên môn, ngành kiểm sát cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, những người “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong Ngành Kiểm sát nhân dân.

"Toàn Ngành phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn Ngành trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên Ngành Kiểm sát. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy toàn Ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Với những kết quả đạt được cùng sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, Chủ tịch nước tin tưởng Ngành Kiểm sát nhân dân nhất định sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2016 và những năm tiếp theo, đáp ứng sự tin cậy và mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến