Dòng sự kiện:
Chính phủ bãi bỏ một số nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19
29/10/2023 09:21:55
Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị quyết 174 bãi bỏ một số nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tại Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Danh mục văn bản bãi bỏ toàn bộ bao gồm:

  1. Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phong, chống dịch COVID-19.
  2. Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Phiên hop Chính phủ chuyên đề về phòng, chổng dịch COVID-19.
  3. Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
  4. Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.
  5. Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.
  6. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quá dịch COVID-19".
  7. Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
  8. Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
  9. Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Danh mục văn bản bãi bỏ một phần gồm có:

STTTên văn bảnNội dung bãi bỏ
1

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

Điểm 6, Nghị quyết số 169/NQ-CP

2

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Phiên hop Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Mục 1 Nghị quyết số 48/NQ-CP

3

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 cua Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

Mục 1, Nghị quyết số 58/NQ-CP
4

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP

Nghị quyết số 174/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tại Việt Nam, từ khi ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên (23/01/2020), đến nay, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp mắc, 43.206 trường hợp tử vong.          

Liên quan đến dịch COVID-19, ngày 19/10/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3896/QĐ-BYT điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023; các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Cùng ngày 19/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-TTg sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm và hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2023.

 Tác giả: Thái Bình

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến