Dòng sự kiện:
Chưa thu xếp được tiền, BCE hoãn kế hoạch trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5%
09/10/2022 11:54:04
Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE - sàn HoSE) thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2021.

Công ty dự kiến ngày 12/10 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 5% và dự kiến thanh toán ngày 26/10.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền để chi trả cổ tức, Công ty tạm thời hoãn chia cổ tức này sẽ được công bố báo cáo cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

Được biết, với 35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ trả tổng cộng 17,5 tỷ đồng (nếu thực hiện trả cổ tức).

Bất ngờ báo lỗ kỷ lục 13,15 tỷ đồng trong quý II/2022

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 1,81 tỷ đồng, giảm 95,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 13,15 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,36 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 35,8% về còn 1,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,75 tỷ đồng về 0,03 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 26,5%, tương ứng tăng thêm 0,06 tỷ đồng lên 0,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 128,1%, tương ứng tăng thêm 1,27 tỷ đồng lên 2,26 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 165,5%, tương ứng tăng thêm 6,13 tỷ đồng lên 9,84 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong kỳ Công ty không ghi nhận doanh thu bất động sản, trong khi doanh thu xây dựng giảm 17,66 tỷ đồng về 1,81 tỷ đồng.

Công ty cho biết do Công ty đang trong quá trình triển khai các dự án, chưa kịp ghi nhận doanh thu nên dẫn đến lợi nhuận giảm trong kỳ.

Được biết, quý lỗ gần nhất của Công ty là quý III/2016. Như vậy, đây là quý lỗ đầu tiên kể từ quý IV/2016 tới nay.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Xây dựng và Giao thông Bình Dương ghi nhận doanh thu đạt 7,21 tỷ đồng, giảm 92,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 12,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 24,14 tỷ đồng.

Trong năm 2022, BCE đặt kế hoạch doanh thu 387,97 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48,11 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với việc ghi nhận lỗ, Công ty còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm 75,13 tỷ đồng so với cùng kỳ và ghi nhận dương 17,56 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 28,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 24,3 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Xây dựng và Giao thông Bình Dương giảm 5,7% so với đầu năm về 762,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 405,7 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng tài sản; tồn kho đạt 88,4 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 85,1 tỷ đồng, chiếm 11,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 77,5 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các tài sản khác.

Chưa triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu tăng vốn

Định hướng phát triển của Xây dựng và Giao thông Bình Dương trong năm 2022, đối với lĩnh vực bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà ở thương mại dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp.

Tại dự án nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước. Trong đó, lô AM 16 với diện tích 13.030 m2, dự kiến xây dựng 82 căn, dự án đang thi công, tiến độ dự án dự kiến từ quý II/2021 đến quý III/2022; tại lô TDC 19 với diện tích 5.537m2, dự kiến xây dựng 36 căn, dự án đang thi công, tiến độ dự án dự kiến từ tháng 2/2022 đến quý IV/2022.

Tại dự án Nhà ở thương mại dịch vụ công nhân tại Khu công nghiệp Bàu Bàng. Trong đó, Lô F102 với diện tích 6.304 m2, số lượng 48 căn và tiến độ dự kiến từ quý II/2022 đến quý IV/2022; tại lô F103 với diện tích 5.629 m2 với 44 căn, dự án dự kiến triển khai từ quý II/2022 đến quý IV/2022; tại lô F113 với diện tích 5.350m2 với 30 căn, dự kiến triển khai từ quý II/2022 đến quý IV/2022; tại lô F118 với diện tích 7.630 m2 với 46 căn, dự kiến triển khai từ quý II/2022 đến quý IV/2022; tại lô F104 với diện tích 14.467 m2 với 90 căn, dự kiến thực hiện là quý III/2022; và tại lô F106 với diện tích 13.533 m2 với 64 căn, dự kiến thực hiện trong quý III/2022.

Tại dự án Nhà ở an sinh xã hội Khu 6 với diện tích 19.501m2, tổng vốn đầu tư 1.401 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý II/2022.

Tại dự án Khu nhà ở Lô M3 – TP. Mới Bình Dương với diện tích 32.895 m2, tổng vốn đầu tư 1.774,2 tỷ đồng, dự án dự kiến hoàn tất hồ sơ pháp lý từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2022 và khởi công từ tháng 1/2023.

Thêm nữa, Xây dựng và Giao thông Bình Dương dự kiến chào bán tối đa 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ chào bán dự kiến là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2022 tới năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Được biết, toàn bộ số tiền huy động dự kiến tối thiểu 350 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Như vậy, tính tới thời điểm đầu tháng 10/2022, Công ty chưa thực hiện chào bán và giá cổ phiếu trên thị trường đang thấp 26,4% so với giá dự kiến chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/10, cổ phiếu BCE giảm 550 đồng về 7.360 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến