Dòng sự kiện:
Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023
13/09/2023 10:35:39
Chứng khoán BIDV muốn chào bán riêng lẻ 800 tỷ trái phiếu để cơ cấu nợ, đợt chào bán trái phiếu sẽ được chia thành hai giai đoạn trong nửa cuối năm 2023.

Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (HoSE: BSI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2023 với tổng giá trị dự kiến lên đến 800 tỷ đồng.

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa là 8.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Số trái phiếu trên sẽ được chia thành 2 đợt phát hành.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành trong quý III-IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324001, giá trị lên tới 500 tỷ đồng. Đợt 2 dự kiến phát hành trong quý IV/2023, phát hành trái phiếu mã BSIH2324002, giá trị lên tới 800 tỷ đồng trừ đi tổng mệnh giá trái phiếu đợt 1 đã chào bán thành công.

Tất cả đều là các trái phiếu 3 không: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Các trái phiếu có kỳ hạn 1 năm kể ngày phát hành của mỗi đợt. Trái phiếu sẽ được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu, trừ trường hợp mua lại trước hạn theo quy định tại phương án phát hành này và các điều kiện trái phiếu. Tổ chức phát hành quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt chào bán, trên cơ sở tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn của tổ chức phát hành tại từng thời điểm phát hành cụ thể và được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư thông qua tài liệu chào bán.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ lượng trái phiếu nắm giữ cho tổ chức phát hành vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt. Giá bán lại được xác định theo điều kiện điều khoản về việc bán lại cụ thể được quy định tại phương án phát hành trái phiếu.

Chứng khoán BIDV chào bán 800 tỷ đồng trái phiếu vào quý III, IV/2023.

Về mục đích phát hành trái phiếu, toàn bộ số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của Chứng khoán BIDV. Các khoản vay được cơ cấu dự kiến là các khoản vay ngân hàng, có kỳ hạn tối đa 12 tháng, kế hoạch sử dụng vốn theo từng đợt chào bán dự kiến.

Về dòng tiền thanh toán gốc, lãi trái phiếu, công ty sẽ sử dụng dòng tiền từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) của trái phiếu, vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành, các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận hoặc bắt buộc nếu công ty có vi phạm về luật chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến