Dòng sự kiện:
Chứng khoán VPBank đang nắm giữ hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu
23/07/2023 17:23:18
Cuối tháng 6/2023, Chứng khoán VPBank đang nắm giữ 10.081 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, 714 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết và 1.360 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023 mới công bố, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBank Securities) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vượt trội, đạt gần 477 tỷ đồng và 314 tỷ đồng, gấp lần lượt 3,5 lần và 4,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, hầu hết các mảng nghiệp vụ chính đều tăng trưởng tính bằng lần. Tiêu biểu là khoản lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 328 tỷ đồng, gấp 4,1 lần so với cùng kỳ, còn lãi từ các khoản cho vay và phải thu gấp 3 lần lên 115 tỷ đồng. Các mảng môi giới, tư vấn tài chính hay lưu ký chứng khoán cũng đều ghi nhận doanh thu gia tăng đáng kể.

Trong quý II, công ty đã thực hiện một số lượng lớn giao dịch chứng khoán với hơn 63 triệu cổ phiếu, tương đương 714 tỷ đồng, cùng kỳ không ghi nhận và 104 tỷ giao dịch trái phiếu, tương ứng gần 18.000 tỷ đồng, tăng 14%.

Cùng chiều với doanh thu nhưng tốc độ chậm hơn đáng kể, tổng chi phí hoạt động trong quý II của Chứng khoán VPBank tăng 25% lên 42 tỷ đồng, nhờ lỗ từ FVPTL ghi nhận giảm 58% còn 5,5 tỷ đồng. Như vậy mảng tự doanh của công ty ghi nhận lợi nhuận 322 tỷ đồng.

Tính chung từ đầu năm, khoản mục tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 12.157 tỷ đồng, tăng 63% bao gồm 10.081 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết, 714 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết và 1.360 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi. Đáng chú ý khác, khoản đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết chỉ mới phát sinh trong kỳ và không thuyết minh cụ thể công ty nắm giữ mã nào.

Chi phí môi giới của công ty cũng tăng 54% so với cùng kỳ lên 28 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán đạt 314 tỷ đồng, gấp 4,5 lần con số ghi nhận trong quý II/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 884 tỷ đồng và lãi sau thuế 573 tỷ đồng, gấp lần lượt 5,4 lần và 7,7 lần so với nền thấp của cùng kỳ năm 2022. 

Năm 2023, VPBankS đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.501 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.608 tỷ đồng, so với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 35% chỉ tiêu doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Tính đến cuối tháng 30/6/2023, tổng tải sản của công ty đạt 18.776 tỷ đồng, tăng 17% so với con số đầu năm. Dư nợ cho vay margin của công ty cũng lên tới con số 4.316 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với hồi đầu kỳ.

Với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh, công ty đã tăng khoản vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn lên đến 2.663 tỷ đồng, gấp 6,3 lần hồi đầu năm, chủ yếu từ Ngân hàng BIDV và Ngân hàng Tiên Phong hơn 1.000 tỷ đồng.

Vừa qua, Chứng khoán VPBank đã hoàn thành hai đợt tăng vốn, đợt một vào tháng 4/2022 tăng vốn từ 269 tỷ đồng lên 8.920 tỷ đồng và đợt hai vào tháng 12/2022 để tiếp tục tăng vốn lên mức 15.000 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ hai thị trường cho tới hiện tại, chỉ sau SSI là 15.011 tỷ đồng.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến