Dòng sự kiện:
Chuyển đổi vị trí cán bộ thanh tra, chống tham nhũng định kỳ 3-5 năm/lần
08/10/2021 14:21:22
Thanh tra Chính phủ quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ; thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; thanh tra sở; ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Theo Thông tư 03, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm: 1. Vị trí làm công tác thanh tra; 2. Vị trí làm công tác tiếp công dân; 3. Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 4. Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; 5. Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; 6. Vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Thông tư 03 cũng nêu rõ danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định trên là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11 và thay thế Thông tư số 10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra Nhà nước phải định kỳ chuyển đổi.

Tác giả: Thế Kha

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến