Dòng sự kiện:
Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"
28/03/2024 11:15:40
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) mới đây đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024.

Theo đó, kết thúc năm 2023, Techcombank cho thấy tình hình kinh doanh sáng cửa khi vượt kế hoạch các mục tiêu đề ra. Cụ thể, nhà băng ghi nhận tổng sản đạt 849.482 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 22.888 tỷ đồng, giảm 10,5% so với năm trước tuy nhiên vẫn vượt 4% kế hoạch đề ra.

Techcombank lý giải, mức suy giảm chủ yếu do môi trường lãi suất cao khiến chi phí vốn của ngân hàng và thu nhập lãi thuần giảm 8,6%.

Năm 2024, ngân hàng lên kế hoạch dư nợ tín dụng 616.031 tỷ đồng, 16,2% theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Tổng tiền gửi khách hàng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế, nhằm tối ưu hoá bảng cân đối kế toán. Nhà băng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 27.100 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Đồng thời, Techcombank cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức và tăng vốn điều lệ. Theo đó, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank lên phương án chia cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng), tính trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Số tiền nhà băng này dự kiến chi trả bằng tiền mặt là gần 5.284 tỷ đồng. Nguồn chi trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Thời điểm và tiền độ thực hiện là dự kiến trong quý II hoặc quý III/2024. Thời gian cụ thể do HĐQT quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các điều kiện thực tế của Ngân hàng, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Về phương án tăng vốn điều lệ, HĐQT Techcombank dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, nhà băng dự kiến phát hành thêm 3,5 tỷ cổ phiếu với tổng giá trị 35.335 tỷ đồng, mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Phương thức phát hành dự kiến theo phương thức thực hiện quyền. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2024 hoặc cho đến khi ngân hàng hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của pháp luật.

Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa hiện tại và sau khi tăng vốn sẽ không đổi là 22,486% vốn điều lệ. Số vốn tăng thêm dự kiến sẽ được sử dụng để bổ sung vốn hoạt động của Techcombank.

Theo Techcombank, việc tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Như vậy, chính sách chia cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của Techcombank trình cổ đông là một sự thay đổi lớn của Techcombank sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận để củng cổ nền tảng vốn, phát triển kinh doanh.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến