Dòng sự kiện:
Cổ phiếu cần quan tâm ngày 15/12
15/12/2021 05:42:26
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 15/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB, MBB, CTG, VPB, VIB

CTCK MB (MBS)

Theo hệ thống Định hạng cổ phiếu, TCB được chấm tổng điểm 74,2/100, xếp hạng thứ 1/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 4.965 đồng, giá trị sổ sách là 24.960 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của TCB đạt 75.400 đồng, cao hơn so với giá thị trường 50.000 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường TCB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản còn phải cải thiện, tuy nhiên điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

Trong khi đó, MBB được chấm tổng điểm 73,8/100, xếp hạng thứ 2/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 2.943 đồng, giá trị sổ sách là 14.851 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của MBB đạt 44.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 28.400 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường MBB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản chỉ ở mức trung bình ngành, điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai.

CTG được chấm tổng điểm 64,8, xếp hạng thứ 9/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 3.439 đồng, giá trị sổ sách là 19.762 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của CTG đạt 41.850 đồng, cao hơn so với giá thị trường 33.000 đồng.

Xét về các yếu tố chất lượng tài sản, khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường CTG đều từ xấp xỉ đến vượt trội so với trung bình ngành. Dù mức độ an toàn vốn và khả năng thanh khoản còn cần cải thiện, điểm định giá vẫn rất tốt vì mức định giá ngân hàng vượt trội thị giá, hàm ý tiềm năng tăng giá trong tương lai.

VPB được chấm tổng điểm 65,1, xếp hạng thứ 8/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 2.772 đồng, giá trị sổ sách là 14.019 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của VPB đạt 53.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 35.750 đồng.

Xét về các yếu tố mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, chất lượng lợi nhuận và độ nhạy với rủi ro thị trường VPB đều vượt trội so với trung bình ngành. Dù khả năng thanh khoản cần cải thiện, tuy nhiên upside cho VPB còn tương đối khả quan do giá thị trường vẫn tương đối thấp so với định giá ngân hàng.

VIB được chấm tổng điểm 59,6, xếp hạng thứ 11/27 toàn ngành. EPS cơ bản hiện là 3.665 đồng, giá trị sổ sách là 14.267 đồng. Theo nhận định của chúng tôi, giá trị nội tại của VIB đạt 54.800 đồng, cao hơn so với giá thị trường 41.800 đồng.

Xét về các yếu tố khả năng quản trị, chất lượng lợi nhuận, và độ nhạy với rủi ro thị trường VIB đều vượt trội so với trung bình ngành. Điểm định giá ở mức trung bình tuy nhiên upside cho VIB còn tương đối khả quan do giá thị trường vẫn tương đối thấp so với định giá ngân hàng.

Khuyến nghị nhà đầu tư chốt lãi PET tại ngưỡng 39.5

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu PET của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đang hình thành xu hướng hồi phục từ ngưỡng đáy 30.0. Thanh khoản cổ phiếu vượt ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu.

Chỉ báo MACD và chỉ báo RSI đều cho thấy tín hiệu tích cực. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên đường MA20, MA50, cho thấy tín hiệu vận động tích cực.

Nhà đầu tư có thể mở vị thế tại ngưỡng 32.8, chốt lãi tại ngưỡng 39.5 và cắt lỗ nếu cổ phiếu mất ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 30.0.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AGG

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG – sàn HOSE) là 2.053,53 tỷ đồng, tăng trưởng 0%; lợi nhuận sau thuế 451,21 tỷ đồng, tăng trưởng 0%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 4,03%. Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt -112,4%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 5,69%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 11,68%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 24,19%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 48,23% .Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 18,32%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 36,16%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu AGG với giá mục tiêu 61.200 đồng/CP.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TDC

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC – sàn HOSE) là 1.582,11 tỷ đồng, tăng trưởng -0,64%; lợi nhuận sau thuế 194,62 tỷ đồng, tăng trưởng 9,61%. Tăng trưởng doanh thu 3 năm đạt 3,6%, còn lợi nhuận đạt 6,97%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 3,3%. ROA trung bình 3 năm của công ty là 2,02%. Chỉ tiêu ROE (lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 15,28%. ROE trung bình 3 năm của công ty là 1123%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 39,71%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 31,49%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TDC với giá mục tiêu 34.700 đồng/CP.

Tác giả: N.T

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến