Cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên chính thức thoát khỏi diện cảnh báo
06/08/2016 08:39:31
ANTT.VN - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa cổ phiếu TLH của Công tỷ Cổ phần Thép Tiến Lên ra khỏi diện cảnh báo.

Tin liên quan

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 09/08/2016, Cổ phiếu TLH sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 254,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2016 là 171,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng năm 2016 đã soát xét. Công ty đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu được đưa vào diện cảnh báo căn cứ theo quy định tại Khoản 4.1, 4.2 Điều 15 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/01/2014.

Trước đó, ngày 25/03/2016, cổ phiếu TLH đã bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2015 là -169,137 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2015 là -83 tỷ đồng.

Quách Minh

 
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến