Dòng sự kiện:
Đề xuất bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy
21/02/2020 15:41:28
Đây là nội dung đang được lấy ý kiến tại Dự thảo lần 2 Luật cư trú 2020. Theo đó, dự thảo đã đưa ra rất nhiều điểm mới liên quan đến quyền cư trú của công dân, quy định về đăng ký thường trú, tạm trú.

Ngày 20/2, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo lần 2 sửa đổi Luật Cư trú.

Ảnh minh họa.

Hiện nay, việc quản lý dân cư đăng ký thường trú và tạm trú được thực hiện thông qua Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú. Tuy nhiên, có thể sẽ không còn Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú nữa thay vào đó là hình thức quản lý mới.

Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú (theo khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú số 81/2006/QH11).

Tương tự đó, Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa 24 tháng (khoản 4 Điều 30 Luật Cư trú 2006 sửa đổi 2013).

Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Cư trú năm 2020, Bộ Công an đề xuất theo hướng của Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017.

Cụ thể, bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là Sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cụ thể, theo khoản 4 Điều 23 dự thảo Luật, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa điểm thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú.

Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dự thảo Luật Cư trú cũng bãi bỏ hình thức quản lý dân cư tạm trú bằng Sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là Sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú và và cấp giấy thông báo xác nhận về nơi đăng ký tạm trú cho công dân khi có yêu cầu.

Bộ Công an cho biết sổ hộ khẩu điện tử là cách thức quản lý thường trú của công dân trên mạng điện tử thông qua hệ thống phần mềm và được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú cập nhật để hoàn thiện sổ hộ khẩu điện tử gồm: họ, chữ đệm và tên khai sinh; họ, chữ đệm và tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số, ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi thường trú; nơi tạm trú; tình trạng khai báo tạm vắng; nơi ở hiện tại; nghề nghiệp; nhóm máu...

Hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú theo Dự thảo Luật Cư trú cũng có sự thay đổi so với quy định hiện nay, cụ thể:

Hồ sơ đăng ký thường trú:

- Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; bản khai nhân khẩu

- Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài)

- Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam

- Giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng…

- Giấy xác nhận cho cư trú tại cơ sở tôn giáo đối với người sinh sống tại cơ sở tôn giáo

- Văn bản đề nghị đăng ký thường trú của tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng đối với người được tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng.

Hồ sơ đăng ký tạm trú:

- Bản khai nhân khẩu

- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú

- Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư

- Trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2013/QH13 sẽ hết hiệu lực nếu dự thảo Luật này được thông qua, theo đó, sẽ không còn Sổ hộ khẩu và Sổ tạm trú.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo Người Đưa Tin
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
https://www.nguoiduatin.vn/de-xuat-bo-so-ho-khau-so-tam-tru-bang-giay-a466424.html
Đang phổ biến